P

o pečlivém výběru a vytěžení nejvhodnějších stromů pro výrobu vinných sudů přichází důležitá část výrobního procesu. Dřevo pro výrobu sudů Mouette&Fils je po délkovém nakrácení následně děleno podélně výhradně štípáním. Při tomto náročném procesu je bedlivě sledováno, aby nedošlo k porušení radiálních žil. Pouze dvacet procent výběrového materiálu smí být následně použito pro výrobu sudových dužin.

Po následném přírodním sušení po dobu nejméně dvou let jsou dužiny opracovány a po opětovné kontrole a selekci použity při výrobě. Veškeré operace provádí pouze specialisté, kteří absolvovali náročné zaškolení ve Francii. Vysoký podíl ruční práce zkušených odborníků, kvalitní francouzské technologické vybavení a vlastní know how při následném vypalování jsou zárukou konstantní jakosti našich výrobků.

Samotné toastování ve stupních L, M, M+ a H je jednou z nejdůležitějších operací při výrobě barrique sudů Mouette&Fils a přísná kontrola podmínek a měření během výpalu dává výrobcům špičkových vín dokonalý nástroj pro zhmotnění jejich vize finálního produktu.

Na sudech Mouette&Fils jsou použity výhradně kvalitní francouzské přesně kalibrované a trvanlivé galvanizované obruče. Typ Bourgogne je osmi-obručový, typ Bordeaux šesti-obručový.

Kvalita každého jednotlivého výrobku je otestována tlakovou kontrolou vzduchem.

Každý výrobek je označen jedinečným výrobním kódem a před expedicí opatřen ochrannou folií.

Sudy Mouette&Fils jsou dokonalým výrobkem trvalé hodnoty.